Kušadasi za samo 7 eura dnevno

karavan

Kušadasi za samo 7 eura dnevno

Još uvek ima slobodnih mesta za  

Polazak 27. avgusta.

Letujte u Kušadasiju po neverovatnim cenama.