Smeštaj Budva

Lista smeštaja

Slovenska plaža

Slovenska plaža

Budva

Turističko naselje Slobenska plaža  Turističko naselje koje svojom arhitekturom i ambijentom predstavlja ...

Eur27,50* *od/po noći

Detalji