MESDHEU APARTMENTS AND ROOM DRAČ ALBANIJA

Drač Durres
za noćenje od Eur13,5
  • Home
  • Hoteli
  • MESDHEU APARTMENTS AND ROOM DRAČ ALBANIJA
  • Besplatan Wifi
  • Restoran
  • Parking

Opis

Lokacija

MESDHEU Apartmani/sobe  nalaze se na 30 metara od plaže u Golemu, na 11 km od amfiteatra u  Draču i 10 km od Luke, 37 km od aerodroma  Majke Tereze u Tirani.

Objekat poseduje besplatan parking

Smeštaj

Mesdheu poseduje 9 dvokrevetnih  i trokrevetnih soba i pet apartmana  za po četiri osobe. Usluga u sobama je na bazi noćenja sa doručkom , a u apartmanima usluga može biti na bazi najma ili noćenja sa doručkom.

Gosti se za vrstu usluge odlučuju prilikom rezervacije.

Sobe poseduju kupatilo tv, klimu, ormar za odeću, dvokrevetne poseduju francuski lezal I u trokrevetnim sobama tri odvojena kreveta.Svaka soba poseduje male terase. Neke od soba bočno vide more.

Apartmani poseduju francuski lezaj u spavačpj sobi i sofu na izvlačenje u dnevnom boravku, max 4 osobe, frižider trpezarijski sto, mini kuhinju, kupatilo , tv, klimu, ormar za odeću, Svi apartmani poseduju terase.

Restoran

U prizemlju  nalazi se restoran u kojem se služi doručak do 9 sati. Restoran radi celoga dana do 22 sata uveće. Gosti mogu uživati uz kafu i piće I mediteranske specijalitete po veoma povolnjim cenama  . U objektu pripremaju izvanrednu pizzu.

 

Plaža

Peščsna plaža nalazi se ispred objekta na 30 metara. Cijene mobilijara na plaza komplet dvije ležaljke I suncobran  u maju i u drugoj polovini septembra  je 400 leka, a u junu, julu i avgustu i do 15. Septembra je 500 leka. Vrednost leka proveriti . Trenutni odnos je 100 leka za 96 dinara.

Check in/Ccheck out

Prijava gostiju je posle 12 sati

Odjava do 10 sati.

Pušenje u sobama je zabranjeno(alarm)

Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.

Cenovnik

 

 

Tip Smeštaja

Tip usluge

Cena dan

maj

jun

jul

avg

Sep 1-15

Sep 16-30

Sobe

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2

N/D

Za sobu

30

36

36

40

36

30

1/3

N/D

Za sobu

40

46

46

52

46

40

APP

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 4 OSOBE

NAJAM

Za apartman

32

38

38

42

38

32

Do 4 OSOBE

N/D

Za apartman

40

55

55

60

55

40

 

N/D noćenje / doručak

Cijena je je na dnevnom nivou za smeštajnu jedinicu u celini.

Deca do 8 godina gratis. Preko osam godina računaju se kao odrasla osoba.

Boravisna taksa ukljucena u cijenu

Uslovi plaćanja:

40 % prilikom rezervacije, a ostatak 14 dana prije korišćenja usluga. Uplata dinarska protivvrednost

Minimalan  boravak 5 noćenja

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po

 

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160910.3.sa važnošću od 10.12.2020. do 10.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9 e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST LIČNE KARTE MINIMUM 3  MESECA-

 

 

 

Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

 

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 506/2020

Jedna karta za ceo svet !

Poslovnica Centar

Telefon: 0038120 331 991:

faks 0038120 331999

Head Office – Lučna  zgrada Korzo II spart

Telefon 0038120 314 513

 

Web: www.karavan.rs

E-mail: karavaninternational@gmail.com

E-mail: kamila1@open.telekom.rs

http://www.facebook.com/karavan.novipazar

https://twitter.com/nusret_nicevic

Karavan na tockovima   -  putovanje je cilj !

Cenovnik broj 1 od 13.04.2021.