Destinacije

Lista destinacija

Petrovac


Petrovac detalji

Petrovac

Petrovac na Moru je veoma staro naselje. Na osnovu do sada otkrivenih arheoloških nalaza može se utvrditi da je na mjestu današnjeg Petrovca još u Rimsko doba postojalo naselje koje je vjerovatno predstavljalo manju etapnu stanicu na rimskom putu duž jadranske obale.

Iako malo naselje, Petrovac ima zanimljivu prošlost. Prvi put se pominje u "Ljetopisu popa Dukljanina" iz XII vijeka pod imenom Lastva, a takođe i u povelji kralja Milutina iz 1308. godine. Na mjestu gdje se danas nalazi Petrovac sastajali su se od davnina Paštrovići i održavali svake godine svoj zbor, poznatu "bankadu". Dozvolom paštrovske "bankade" Mlečani su u XVI v. podigli na obali Lazzaretto, a iznad njega na nešto pristupačnijoj stijeni omanju tvrđavu Castellum. Od tog vremena pa do kraja I svjetskog rata naselje se naziva Kastel-Lastva, ili samo Kastio.Današnje naselje je formirano krajem 18. vijeka. U priobalnom dijelu pored same obale Paštrovići su imali svoje privremene zgrade - grupe magacina za smještaj poljoprivrednih proizvoda, uglavnom ulja i vina, koje su u znatnim količinama proizvodili i izvozili. Uporedo sa ekonomskim jačanjem javlja se i potreba izgradnje naselja uz samu obalu, što je omogućavalo i bolju organizaciju načina života. Pojedine porodice se spuštaju iz sela sa padine, podižu stambene zgrade i stalno se tu naseljavaju. Već pred kraj XIX vijeka naselje dobija funkciju saobraćajno-trgovinskog centra i upravnog središta istočnog dijela Paštrovića.

Naziv Petrovac na moru ovo mjesto je dobilo nakon I svjetskog rata po kralju Petru I Karađorđeviću. Između dva svjetska rata Petrovac stangira. Poslije II svjetskog rata, međutim, doživljava intenzivniji razvoj. 1983. izgrađen je hotel "Palas" koji j uz do tada postojeće hotele "Castellastva", "Rivijera" i "As" znatno obogatio turističku ponudu.

Turizam u Petrovcu

Grad pod suncem, Petrovac, nudi različite vidove smještaja, od modernih, velikih hotelskih objekata do apartmana i soba u okviru privatnih kapaciteta. Petrovac raspolaže sa oko 23000 ležaja u hotelima i privatnom smještaju. Boravišna taksa naplaćuje se 1 EUR po danu. Ono što odlikuje današnji Petrovac su savremeni hoteli, brojni privatni apartmani i vile. Ponuda ležaja kroz privatni smještaj čini veliki dio turističke ponude ovog primorskog mjesta. Petrovac nudi najraznovrsnije vidove rekreacije, tako da svi koji dođu da provedu odmor u ovom gradu, imaju na raspolaganju sve vidove sportske aktivnosti. U Petrovcu se svakodnevno organizuju izleti brodom, sa kojima možete posetiti i udaljenije plaže. Za mlade turiste, koji vole dinamičan odmor, tu su skuteri. Iznajmljivanje skutera je ovog ljeta strogo ograničeno i dozvoljeno na samo par lokaliteta, gdje su postavljene platforme u moru sa kojih su polasci ovim plovilima.

3