Destinacije

Lista destinacija

Kotor


Kotor detalji

KOTOR

 

Stari grad opasan je veličanstvenim bedemima, koji nastavljaju da opasuju brdo Sveti Ivan (San Đovani) u ukupnoj dužini od 4,5 kilometara, što je kuriozitet svetskih razmjera. Debljina zidina je negde i do 15 metara, a visina mestimično i 20 m. Pogled na Kotor opasan fortifikacijama je jedan od povlašćenijih u životu.
Bez obzira na to da li se Kotoru  u pohode dolazi kopnom ili morem, utisak je uvek isti. Gradova poput Kotora – jednostavno nema na svetu. Biti u Kotoru naprosto znači osetiti duh jedinog fjorda na Mediteranu, duh jednog od zvanično najlepših zaliva na planeti Zemlji – duh Boke Kotorske.

3