Destinacije

Lista destinacija

BIH

Šta možete posetiti?

Sarajevo

Sarajevo


BIH detalji

Bosna i Hercegovina 

Bosna i Hercegovina, zemlja u obliku srca, jedna je od najlepših zemalja na svetu.

Lista od trideset najinteresantnijih destinacija  u Bosni i Hercegovini.

 

Sarajevo-Baščaršija
Prokoško Jezero
Vrelo Bosne
Mostar
Plivska jezera, Jajce
Vodopadi Kravice
Kastel,Banja Luka
Nacionalni Park Sutjeska
Jahorina
Bjelašnica
Travnik-Stari grad
Etno Selo Međugorje
Nacionalni park Una
Kanjon rijeke Tare
Eko Kamp Ljekarice
Panonska jezera, Tuzla
Park prirode Hutovo Blato
Tvrđava Gradina, Tešanj
Stari grad Blagaj-Buna
Bosanskohercegovačka prašuma Perućica
Spomenik prirode, spilja Vjetrenica
Stari grad Počitelj
Kraljeva Sutjeska-Bobovac
Bosanska Troja – Gabela
Bosanske piramide – Visoko
Dobojska tvrđava Gradina
Kamene kugle – Zavidovići
Park prirode Tajan – Zavidovići
Kanjon rijeke Rakitnice
Bosansko more – Neum
Lista se nastavlja…

Treskavica
Vodopad Skakavac, Sarajevo
Pješčane piramide – Foča
Rostovo
Bijambare
Park prirode “Blidinje”
Nacionalni Park Kozara
Stolac

3