Venecija

od Eur99

Opis

SPECIJALNA PONUDA OD 99 EURA
VENECIJA


LIDO DI JESOLO – je popularno letovalište na severo-istocnom delu Italije na Jadranskom moru, u blizini Venecije. Pešcana plaža proteže se 19km duž celog mesta. Ima oko 25.000 stanovnika. Na pocetku 20. veka Jesolo je bilo malo i ne tako znacajno mesto, ali danas…njegov izgled, prodavnice i usluga, podredeni su iskljucivo turistima.

POLASCI

 

01.APRIL 2018  rasprodato

 28.APRIL 2018. siguran polazak

1.dan NOVI PAZAR

Polazak iz Novog Pazara 15 sati sa keja  reke Raške kod novog mosta. Nastavak putovanja preko  Kraljeva, Beograda i dalje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

 

2.dan TRST –  LIDO DI JESOLO

Dolazak u Trst. Panoramski obilazak: trga  Ponte Roso… Nastavak putovanja ka Lidu di Jesolo. .

Smeštaj u hotel  3*. Slobodno vreme za šetnju pored obale  Nocenje.

 

3.dan LIDO DI JESOLO - VENECIJA - LIDO DI JESOLO

Dorucak. Odlazak u luku Punto Sabbioni. Fakultativno: Vožnja brodicem od luke Punto Sabbioni

do istorijskog centra Venecije. Panoramski obilazak: Tamnica u kojoj je bio zatocen

cuveni Kazanova, legende o Mostu Uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv.Dorda

na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletackih cekina), “Stubovi smrti”,

Duždeva palata – sedište moci Mletacke republike, Biblioteka u kojoj se cuva kompletno

delo pesnika Petrarke, Trg Sv.Marka, Bazilika Sv.Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik,

Astronomski sat…Šetnja do obala Kanala Grande. Razgledanje prelepog Ponte Rialta i šetnja

živopisnim sestijerima Venecije, San Polo, Santa Kroce i Dorsoduro. Odlazak do basilike Santa Maria. Slobodno vreme.

U kasnim  popodnevnim casovima povratni transfer brodicem do luke Punto Sabioni. Povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.

 

4.dan LIDO DI JESOLO – VERONA – LIDO DI JESOLO

Dorucak. Fakultativni obilazak grada ljubavi Verone. Panoramski obilazak istorijskog centra grada:

Trg Bra, Rimska Arena, El Liston, palata Barbieri, Via Mazzoni, Trg Bilja (Erbe), palata Mafei,

Domus Mercatorum, toranj Lamberti, “Berlina”, Stub srama, Trg Sinjorija sa spomenikom

Dante Aligijeriju, Julijina kuca sa cuvenim balkonom i statuom. Slobodno vreme. U povratku šoping u tržnom centru Markon.

Nastavak putovanja  prema Lidu di  Jesolo. Noćna vožnja. 

 

 

5.dan Novi Pazar

Dolazak u Novi Pazar  u ranim popodnevnim satima.

Cenovnik

 

 

SPECIJALNA PONUDA 99 EURA  

 

Aranžman se placa u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu banke Intesa na dan uplate.

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji,
  • Smeštaj u mestu Lido di Jesolo  u hotelu PICCADILLY 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni),http://www.hotelpiccadilly.com/ za polazak 01. aprila.
  • za 28. april hotel naknadno 
  • usluge licenciranog pratioca grupe
  • Troškove organizacije i vođenja aranžmana.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • obavezno međunarodno putno zdrastveno osiguranje, 375 din (rođeni 2016-1999); 538 din. (rođeni 1998 - 1946.) i 1129 din. (rođeni 1945 - 1934.).
  • Brodsku kartu Punta Sabbione - Venecija - Punta Sabbione - 20 € odrasli, 15 € deca do 12 godina, plaća se vodiču.
  • Fakultativni odlazak Veronu - 20 € odrasli, 15 € deca do 12 godina, plaća se vodiču. (MINIMALNI BROJ PUTNIKA 30)

DOPLATE:

  • Doplata za 1/1 sobu je 40 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate. 
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE:

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.