SKOPLJE 3 DANA AUTOBUSOM

od Eur65
  • Besplatan Wifi
  • Parking
  • Restoran

Opis

Skoplje

tri dana autobusom

 

Prvi dan 09.  novembar
Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim satima. Nastavak putovanja preko Mitrovice i Prištine autoputem. Usputne pauze radi odmora. Dolazak u Skoplje u prepodnevnim satima. Pešačka tura po Skoplju i obilazak najznačajnijih spomenika Skoplja. Prolazak kroz Portu Makedonija. Koja neodoljivo podseća na trijumfalnu kapiju u  Parizu. Obilazak centralnog trga u Skoplju na kojem se nalazi veliki broj spomeničkih figura nad kojim dominira  Ratnik na konju. U neposrednoj blizini nalazi se spomen kuća  Majke Tereze podignuta povodom 100 godina od njenog rođenja. Prelazak  preko Vardara jednim od brojnih mostova. Osim Kamenog starog mosta  tu su i Most civilizacije, Most umetnika… Put nas dalje vodi ka Staroj čaršiji koja je van  Istanbula najveća na Balkanu. Nalazi se  na prostoru od Kamenog mosta do Bit pazara   i tvrđave Kale i reke Serave. Tu je nekoliko džamija, mauzolej, dve crkve,sahat kula I mnoštvo drugih veoma zanimljivih detalja koji će boravak u Skoplju učiniti posebnim. Ceo ovaj deo čine lavirinti kaldrmisanih uskih ulica sa brojnim zanatskim radnjama, kafečajnicama , čajdžinicama,  ćevapdžinicama, poslastičarnicama … u starom delu Skoplja nalazi se i Arheološki muzej, Muzej holokausta, Muzej savremene  umetnosti… U neposrednoj blizini nalaze se  Muzej savremene umetnosti,  tu su i Makedonska filharmonija,balet i opera. Najinteresantniji turistima je  Muzej grada Skoplja, smešten u  zgradi nekadašnje železničke stanice. Jedna od zgrada koja nije doživela velika razaranja od velikog zemljotresa iz  1963. godine.  Na sahat kuli i danas stoji sat koji pokazuje  5 sati I 17 minuta, trenutak kada se dogodio razorni zemljotres koji je pogodio Skoplje. Odlazak u hotel Continental 4*. Slobodno vreme. Večernja zabava.  Noćenje.

 

Drugi dan 10.novembar

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Tetova  koje se nalazi na  oko 45 kilometara od Skoplja. Obliazak šarene džamije/Aladža  džamija. Džamija se razlikuje od svih koje ste do sada videli. Izgrađena  1438  p obnovljena 1833  od strane Abdulrahman paše. Unutrašnjost džamije je fascinantna. Enterijer je  odlsikasn jarkim dezenima i sasvim je netipična  za osmansko oslikavanje unutrašnjosti za  čije je oslikavanje potrošeno više od 30.000 jaja.Oslikavanje su uradili  vrhunski makedonski umetnici iz Debra.Pored geometrijskih i cvetnih ukrasa  ima I pejzažnih motiva među kojima se ističe Meka, što je njen jedini prikaz u Evropi. Osim ove džamije radoznlaci mogu poseti Harabati babinu tekiju, hamam, stari most, tvrđavu Kale,Lesočki manastir i mnogo toga drugoga. Slobodno vreme za sopstveni doživljaj Tetova.  Povratak u hotel. Slobodno vreme. Večernja zabava.Noćenje.

 

Treći dan 11. Novembar

Doručak. Slobodno vreme do polaska. 

Nastak putovanja od Skoplja  autoputem preko Kosova.Usputno zadržavanje radi odmora.

Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

 

 

Cenovnik

Cena aranžmana   po osobi  je: 

65 eura na bazi 45 ili  65 plativih putnika  po autobusu

 

 

 

Cena uključuje:

-prevoz autovusom  prema programu

-meštaj u  u hotelu Continetal 4* u ekonomik sobama

-doplata za lux sobu 15 eura po osobi

-usluge pratioca za svo vreme putovanja

-obilazak Skoplja u pratnji vodiča

 

Cena ne obuhvata:

-Individulane troškove

-izlet do Tetova sa obilaksom u pratnji vodiča 10 eura

-putno zdravstveno osiguranje

 

NAPOMENE

Minimalan broj osoba za fakultativne izlete je 30. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Uplata se vrši na licu mesta.

Putnici su u obavezi da dostave lične podatke zbog hoteskih propisa i putnih lista. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak , zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju...) informišu na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuje.Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Za ulazak na Kosovo  i Makedoniju važeća lična karta.

Turistička agencija organizator, odnosno posrednik ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja /redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti.

Aranžman je rađen na bazi minimum 45  osoba autobusom.

 

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0021/2019. od 25.01.2016.god zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060193 od .01.10.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE KARAVAN   INTERNATIONAL

Cenovnik broj 1 od 01.10.2019. godine

Opcija ponude  12.oktobar