Severna Grčka 4 dana autobusom

od Eur59

Opis

 

 

SEVERNA  GRČKA

 4 dana autobusom

 09 novembar  - NOVI PAZAR - SKOPLJE - PARALIJA

Polazak iz Novog Pazara u 4 sata . Vožnja preko Mitrovice i Prištine. Ulazak u Skoplje i obilazak kulturne baštine. Nastavak putovanja. Direktna vožnja sa usputnom pauzom na graničnom prelazu Đevđelija. Dolazak u Paraliju. Smeštaj grupe u hotele  Hellas***  ; GL *** i druge*** zavisno od veličine grupe . Slobodno vreme za odmor i upoznavanje  Paralije.  Noćenje.

 

10 novembar - PARALIJA– KATERINI – PARALIJA 

Doručak. Fakultativno 10 – 14 h  izlet do Katerinija. Šetnja do pešačke ulice Megalu Aleksandru. Oko 14 sati povratak u Paraliju. Popodnevne igre na pesku. Večernja zabava. Noćenje.

11. novembar - PARALIJA–METEORI-PARALIJA

Doručak. Fakultativni celodnevni izlet do Meteora preko Larise i gradića Kalambaka do Meteora na nepristupačnim stenama koje strče iz ravnice, a na čijim su vrhovima sagradjeni manastiri. Ime METEORI znači „visoko lebdeći“ što postaje očigledno već na prilazu. Na visokim, glatkim i uspravnim stenama koje se uzdižu iz doline Tesalije u 14. i 15. veku sagradjeni su manastiri. Gradjevine na stenama služile su usamljenicima kao skloništa od osvajača i kao mesta za molitve. Manastir Veliki Meteori (koji se obilazi), na steni visokoj 623 metra, najveći je i najviši, a isposnička pećina njegovog osnivača može se i danas posetiti. Nakon posete manastiru povratak ka Paraliji. Fakultativno odlazak na Grčko veče. Noćenje.

12 novembar  - PARALIA-SOLUN-NOVI PAZAR

Doručak . U 9 sati napuštanje hotela i odlazak za Solun. Panoramsko razgledanje Soluna autobusom: Srpsko vojničko groblje, Ladadiki, Makedonsko pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia, Gradska luka, Bela kula.... Fakultativno krstarenje brodom po zalivu Thermaikos. Slobodno vreme za šoping  i individualni doživljaj  Soluna.  Polazak za Novi Pazar sa parkinga kod Bele kule u 15 sati. Dolazak u Novi Pazar preko Prištine(pauza za šoping) i Mitrovice u kasnim večernjim satima. Kraj aranžmanskih usluga.

 

 

Cenovnik

termin

hotel

cena

Pecijalna  ponuda

09.11-12.11.2017.

3*

89

79

CENA ARANŽMANA po osobi - izraženo u €: 89

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:  
- Prevoz autobusom visoke turističke klase ( TV, DVD, AC) na navedenoj relaciji, putarine i  

  parkinge;
- Smeštaj  u hotelima Hellas***, GL***  (http://ziskostravel.gr/hotel-hellas/      i  drugim

  hotelima sa 3***  u Paraliji zavisno od veličine grupe.

-Usluge  na bazi  3 noćenja  sa doručkom švedski sto u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama;   uži centar u

  neposrenoj blizini obale(ime hotela  prilikom ugovaranja aranžmana)
- Usluge vodiča – pratioca grupe
- Organizacione  troškove.

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-Fakultativni izleti:

-Katerini 5 EUR,  minimum 30 putnika; prijavljivanje do ulaska u Grčku.
- Meteori - 20 EUR,    minimum 30 putnika. Prijavljivanje za izlet najmanje 5 dana pre  polaska                                                                                                                                                                 

-Grčko veče - 23 EUR,Prijavljivanje najmanje 5 dana pre polaska

-Krstarenje zalivom Thermaikos sa jednim pićem 6  EUR, Prijavljivanje  u toku putovanja

- Osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu u visini pokrića max. 30.000€  od 18-70god – 305 RSD a za starije od 65 god. 600,00 RSD po uslovima „Sava“ osiguranja;

- Sve ostale pansionske i vanpansionske usluge koje nisu navedene u programu;
- Individualne troškove putnika.

NAČINI PLAĆANJA: u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke za devize na dan uplate.
- Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 5 dana pre početka aranžmana.
- Odloženo plaćanje: u TRI  jednake mesečne rate čekovima građana datumiranima 15-tog u mesecu uz obezbeđenje plaćanja (deponovanje minimum 10 dana pre početka aranžmana). Uslovi plaćanja za SINDIKATE  se posebno ugovaraju

POPUSTI I DOPLATE: - Doplata za 1/1 sobu 45 eura.

NAPOMENE:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 osoba. Zbog potrebe obezbeđenja vodiča za Meteore prijava za izlet u Agenciji pre polaska na put.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Informacije i rezervacije u Agenciji Karavan International Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije Karavan International YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  53/2016