Ohrid u osvit prvog maja

od Eur49
  • Besplatan Wifi

Opis

OHRID 3 DANA AUTOBUSOM

Ohrid je grad na jugozapadu Makedonije, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera. Ovo je veoma zanimljiva turistička destinacija s obzirom na veliki broj spomenika koji se u njemu nalaze i lepotu koja ga krasi i kojom privlači mnogobrojne posetioce iz zemlje i sveta. Ohridsko jezero ubraja se u red većih evropskih jezera. Zahvaljujući svojim osobenostima grad Ohrid i Ohridsko jezero proglašeni su za Svetsko kulturno nasledstvo pod zaštitom UNESKO-a Grad sa oko 365 manastira I crkava, grad pod zaštitom UNESCO - a, grad muzej sa karakterističnom arhitetkturom...

 

1.Dan:26.04.2019.-Novi Pazar – Ohrid

Polazak iz Novog Pazarau 00,00. Nastavak putovanja preko Kosovske Mitrovice, Prištine , Skoplja i Tetova. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima... Smeštaj u hotel*** ili Vilu Aleksandar Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Posle podne dvočasovni obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (Biljanini izvori, ribnjak, crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava(ulazak fakultativno). Povratak u hotel Večera. Noćenje.

2.Dan: 27.04.2019.-Ohrid – Sveti Naum-Struga

Doručak. Odlazak na Sv.Naum-obilazak sa autobusom: Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Iz dvorišta manastira, koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero, albanski grad Pogradec i okolne planine. Nakon razgledanja manastira i izvora slobodno do povratka u hotel. Izlet do Struge uz obilazak istoka Crnog Drima i Stare čaršije. Upoznavanje sa Strugom.Povratak u hotel.Večera.Posle večere slobodno za individualni doživljaj Ohrida ili zajednički odlazak na muziku uživo.. Noćenje.

3.Dan:28.04.2019.- Ohrid-Skoplje-Novi Pazar

Rani doručak. Nastavak putovanja prema Skoplju. Dolazak u Skoplje oko podneva. Dvočasovno zadržavanje u Skoplju radi obilaska centralnog gradskog jezgra. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar putem u odlasku u kasnim vecernjim satima.

Cenovnik

 

CENA ARANŽMANA:

HOTEL Montenegrin IN 1/2 SOBA PO OSOBI Cena: od 65€ , polupansion(na kružnom toku u blizini pijace)

ZAMAK ALEKSANDAR 1/2 SOBA PO OSOBI Cena: od 49€ , noćenje (10 minuta od starog grada)

Cena je na bazi 40 plativih putnika po autobusu

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!

ARANŽMAN OBUHVATA:

-Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)

- 2 polupansiona u hotelu Montenigrin Inn 1/2 i 1/3 I 1/4 soba ili smeštaj u Zamku Aleksandar

- razgledanje Ohrida u pratnji lokalnog vodiča

-troškove organizacije putovanja

- gratis za organizatora grupe putnika

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- Međunarodno putno osiguranje prema cenovniku u prilogu,

- individualne troškove,

-usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

-Obilazak Sv.Naum sa autobusom 5 eur

-Poseta muzeju na vodi 2 eura (prevoz i ulaznica)

-Obilazak Struge 3 eur

- Ulaznice za muzeje (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)

-Minimalan broj za fakultativne izlete 30 osoba.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

Turistička agencija Karavan international poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 021/2019. od 25.01.2019.zaključeog sa  ugovaračem osiguranja  Nacionalnom asocijacijom  turističkih agenicja  PU YUTA Beograd sa Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad.  AKtivira se kod YUTA asocijacije

Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slucaju promena na deviznom trzistu i promena cena ulaznica.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Karavan international,

licenca OTP 53/2016. od 03.03.2016.godine.