Drač 9 novembra autobusom

od Eur69
  • Besplatan Wifi
  • Parking
  • Restoran
  • Kablovska televizija

Opis

ALBANIJA 3 DANA AUTOBUSOM

9.novembar 2018.

 

1.Dan. -09 novembar:  Novi Pazar -Prizren - Drač

Polazak u 5 sati iz centra grada. Nastavak putovanja preko Kosovske    Mitrovice i dalje autoputem pored Prištine. Dolazak u Prizren.

Jednočasovni obilazak   Prizrena u pratnji vodiča. Slobodno vreme za jutarnju kafu. Nastavak putovanja  u dogovoreno vreme. Dolazak u Drač u ranim popodnevnim satima.

 ( Drač je jedan od najstarijih gradova u Albaniji. Nalazi se na ulazu u Jadransko more.Drač je grad bogate istorije sa brojnim spomenicima kulture, izuzetnih plaža, gostoprimljivih ljudi  i jedna je od važnih luka na Jadranskom moru).

Dvočasovni obilazak Drača u pratnji lokalnog vodiča. Odlazak u letovalište Golem. Smeštaj grupe u hotel. Slododno vreme za sopstveni doživljaj i šetnju dugom peščanom plažom, gde su poređane stotine hotela.

Večera.  Noćenje.

 

  1. Dan.10.novembar: Drač - Berat - Drač

Doručak. Slobodno vreme u Draču, ili polazak na poluodnevni fakultativni izlet. Polazak na izlet u 9h,  Odlazak do grada BERATA. Po dolasku, sledi obilazak tvrđave, džamije i pravoslavne crkve (Onufrije freske).Berat, živopisan istorijski grad u južno-centralnom delu Albanije je verovatno i najlepši grad ove zemlje. Ovaj veličanstveni, dobro očuvani istorijski grad, sa posebno lepim donjim gradom i srednjovekovnim područjem citadele Kaljaja na vrhu brda i prekrasnom crkvom Svete Trojice, odakle se pruža divan pogled na okolinu mnogi smatraju jednim od najlepših gradova Balkana. Zahvaljujući mnogobrojnim prozorima koji ukrašavaju stare kamene i belo okrečene kuće sa pogledom na donji grad, Berat je poznat kao „grad hiljadu prozora” i 1961. godine je proglašen gradom – muzejem. Berat leži na padinama i obroncima divlje planine Tomor /2146 metara/, odakle, sa nadmoćnog uzvišenja, dominira drevna gradska tvrđava, koja je još uvek naseljena. Berat takođe leži i na obalama reke Osum, koja je isklesala 915 metara duboku klisuru, kroz krečnjačku stenu zapadnog dela svoje doline, čineći prirodno vrletno utvrđenje, oko koga je, na nekoliko rečnih terasa nikao grad. Berat je jedno od najstarijih naselja u Albaniji, sa najranijim tragovima života stanovnika koji potiču iz perioda od 2600 do 1800 godina pre nove ere. Duga istorija Berata je zapravo istorija susreta različitih civilizacija i ljudi, te je svetovni i multietnički sastav jedan od najznačajnijih stubova na kojima počiva njegovo bogato kulturno nasleđe. Grad Berat je nastao od dva utvrđenja sa obe strane reke Osum i krasi ga 40 vizantijskih crkava i 30 džamija.Povratak u hotel. Slobodno poslepodne. Večera.  Noćenje.

 

  1. Dan. - 11.novembar: Drač- Tirana – Drač- Novi Pazar

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Tirane,  glavnog grada   Albanije. Razgledanje grada u pratnji vodiča, Etem Begova džamija, Katolička katedrala, Skenderbegov trg…..  Slobodno vreme za sopstveni doživljaj  TIrane. Povratak u hotel. Polazak za Novi Pazar. Nastavak putovanja autoputem pored Prizrena i Prištine. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima.

Cenovnik

 

 

Hotel

Kategorija

Termin

Cena u eurima

AS

superior

4*

09.11-11.11.

85

AS

standard

4*

09.11-11.11.

79

Ostali hoteli

3*

09.11-11.11.

69

 

https://harmoniahotelsgroup.com/

 

 

 

Cena obuhvata:

-prevoz modernim turističkim autobusom

-dva polupansiona  u 1/2 i 1/3 sobama u odabranom hotelu /

-ishrana na bazi švedskog stola (hrana prilagođena zahtevima gostiju)

-razgledanje Drača u pratnji vodiča

-razgledanje Prizrena u pratnji vodiča

-usluge vodiča pratioca

-troškovi organizacije putovanja

 

Cena ne obuhvata:

-individualne trškove

-Izlet do Berata u pratnji vodiča 15  eura (minimum 30 putnika)

-izlet do Tirane u pratnji vodiča 10 eura (minimum 30 putnika)

-putno zdravstveno osiguranje  Sava 299 dinara po osobi

 

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.

40 % prilikom rezervacije. Ostatak u ratama do polaska na put ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 14 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Info za putnike

 

U sobe se po pravilu ulazi prvoga dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00h poslednjeg dana boravka!!! Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatražiti pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. 

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

Molimo putnike koji ne ulaze u Novom Pazaru da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

 

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Karavan , kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Izabranog osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje  o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Opcija ponude 10.april